Elever och vårdnadshavare

Här hittar du information till elever och vårdnadshavare.

I menyn till höger kan du för närvarande hitta information om frånvaroanmälan och läsårsdata. Du kan också ladda hem en blankett att använda vid ansökan om ledighet. Hör gärna av dig om det är något annat du tycker att vi bör placera på den här sidan.

 

Likabehandlingsplan för läsåret 16/17

Till alla föräldrar.

På Eriksdalsskolan är personal och elever gemensamt engagerade för att förebygga trakasserier och kränkande behandling och vi diskuterar återkommande normer, värderingar och attityder inom ramen för alla våra verksamheter. Vi värnar om att vara en trygg, trivsam och inkluderande skola där alla elever erbjuds möjlighet och förutsättningar för att utvecklas och lära. Därför har vi utarbetat en Likabehandlingsplan på skolan.
All personal har fått ge synpunkter och eleverna har på klassråd och elevråd arbetat med den.
Vi vill att den ska vara ett levande dokument som alla elever, personal och vårdnadshavare känner till.

Nere till höger på sidan finns likabehandlingsplanen om du vill läsa eller ladda ner den.

Happy Hilmarsdottir
Rektor Eriksdalsskolan

Läxhjälp

I vilken klass går du? I vilket ämne behöver du hjälp?
Det avgör vilken dag du kan få hjälp och till vilket klassrum du ska gå.

Kvarglömda saker

Det händer att elever glömmer kvar saker i klssrum, korridorer, omklädningsrum och gymnastiksalar.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever

Försäkringen gäller:
dygnet runt för skol- och förskolebarn,
under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.
Du anmäler själv
Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan. Det finns en blankett för skadeanmälan hos S:t Eriks försäkring nedan. Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Läs mer om försäkringen och vad som gäller på S:t Erik försäkrings webbplats.

Likabehandlingsplan Läsåret 16/17


 • Information om skolans Likabehandlingsgrupp

  Skolans trygghetsgrupp går under namnet Likabehandlingsgruppen eftersom vi jobbar efter Likabehandlingsplanen och har en nära koppling till dess innehåll.
  Konflikter som uppstår mellan elever ska i första hand lösas av den personal som jobbar närmast eleverna.
  Likabehandlingsgruppen ska endast ta hand om svårare konflikter och kränkningar.

  Hur förmedlas ärenden till Likabehandlingsgruppen?

  Brevlåda i expeditionens entré, utanför skolsköterskorna eller via mejl till kuratorerna annika.bjugger@stockholm.se (högstadiet) eller katarina.renlund@stockholm.se (låg- och mellanstadiet). Kan även vara muntligt till någon i Likabehandlingsgruppen. Foto på Likabehandlingsgruppens medlemmar finns uppsatta på olika ställen i skolan, bl.a. vid brevlådan i elevhälsokorridoren.
  I gruppen finns förutom kuratorer, socialpedagog och skolsköterskor även representanter från skolans fritidshem/fritidsklubb, skolrestaurangen och biblioteket.

  Alla samtal sker efter en fast rutin, genom ett strukturerat sätt att samtala med elever om svåra saker.

  SkolfaktaElevhälsaTrygghet och studiero