Frånvaroanmälan

Eriksdalsskolan använder stadens system för frånvaroregistrering och rapportering. 'MOOF' - Meddelande om ogiltig frånvaro

Detta för att öka tryggheten för er vårdnadshavare och samtidigt minska frånvaro / skolk för våra elever i de högre årskurserna.
Har du registerat dina uppgifter på Stockholms skolwebb så får du ett sms om ditt barn är frånvarande eller kommer försent.

Som vårdnadshavare ska du rapportera frånvaron före kl 08,00 på ett av följande sätt:

1. Skicka ett sms till tel: 0730121740

(om du registrerat dig i Skolwebben)

    Avser heldag:
    Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer
    Ex: ( ÅÅMMDD-NNNN ). Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

   Avser del av dag:
   Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer samt klockslag, från och till.
    Ex: ( ÅÅMMDD-NNNN 1100-1200 ). Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

2. Anmäl direkt i Stockholms skolwebb

3. Ladda ner appen "Anmäl frånvaro"

(den kan användas även om du har flera barn som går i olika skolor, eftersom barnets personnummer är kopplat till respektive skola)

Har du ej tillgång till dator eller mobil, så kan du ringa skolan på tel 508 40 552.

 

Ledighetsansökningar

Vad gäller elevs planerade ledighet på max 3 dagar, lämnas detta till mentor som antingen beviljar/ ger avslag och lägger in i skolwebben.

Övrig ledighet ska beviljas av rektor. För att ledighet ska beviljas måste det finnas särskilda skäl, ledighet för semester beviljas inte.
Reglerna är till för att eleverna ska nå målen för utbildningen och vi kan bara lyckas med detta om eleverna är i skolan och får undervisning.
 

Vill du veta mer? Läs om MOOF i dokumentet till höger

 

Dela: