Grundsärskolan

Grundsärskolan tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Vi har för närvarande två klasser, med inriktning träning. Vi har fritidsverksamhet för de elever som har behov av det. Lokalerna är rymliga och anpassade efter grundsärskolans behov. Vi samarbetar med habiliteringen (sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped).

Träningsskolan

Vi arbetar efter träningsskolans kursplaner och elevernas individuella utvecklingsplaner.

Träningsskolan har en egen kursplan som innehåller följande fem ämnesområden: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning. Träningsskolans elever undervisas även i slöjd, musik- och idrott av Eriksdalsskolans slöjd-, musik- och idrottslärare.

I klasserna undervisar specialpedagoger i samarbete med elevassistenter. Elevassistenterna är en stor resurs under skoltid, men de leder och organiserar även fritidsverksamheten.

Vi använder oss av AKK, alternativ kompletterande kommunikation, såsom t.ex teckenkommunikation, digitala bilder och PECS.

Vi arbetar mycket med kroppen och rörelse. Utifrån elevernas behov lägger vi upp program för hur eleverna ska träna styrka, stretching och rörlighet. Genom musik, i grupp och enskilt utvecklar eleverna områden såsom kommunikation, samspel och motorik och inte minst - känner stor glädje.

Vi arbetar i ljusa trevliga lokaler anpassade efter våra elevers behov. Eriksdalsskolans närhet till goda kommunikationer, Eriksdalsbadet och Årstavikens fina natur ger oss också många möjligheter att berika elevernas erfarenheter och upplevelser.
Händelseriket Korallen och Lagunen, med sina spännande sinnesupplevelser, besöker vi också regelbundet.

Kontaktperson för Grundsärskolan vid Eriksdal är Marie Hultqvist. Telefon: 08-508 405 93. E-post: marie.hultqvist@stockholm.se

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt med
bitr rektor Åsa Hedlund på 076-12 90 499 eller  asa.m.hedlund@stockholm.se

Du kan också ladda hem vår broschyr via länken till höger.

Dela: