Administration

Skolan är inte bara lärare och elever... Det är mycket som måste fungera på en skola.

Har du frågor om något enligt nedan, så kontaktar du:

Administrativ Chef
Jan Lönnback  076 12 40 580
jan.lonnback@stockholm.se

Ekonomi
Behzad Salehniasammak 08 508 40 551
behzad.salehniasammak@stockholm.se

Personalhantering och vikarier
Marie Björklund 508 40 553
marie.x.bjorklund@stockholm.se

Barnomsorgsfrågor, Elevfrågor, Modersmål, Betyg och Elevfrånvaro
Marie Görling 508 40 552
marie.gorling@stockholm.se

IT-frågor
Tomas Rundqvist 076-12 91 252
tomas.rundqvist@stockholm.se

 

Antal: 5