Administration

Skolan är inte bara lärare och elever... Det är mycket som måste fungera på en skola. 

Har du frågor om något enligt nedan, så ringer du till:

Administrativ Chef
Jan Lönnback  076 12 40 580

Ekonomi
Behzad Salehniasammak 08 508 40 551

Personal, Vikariefrågor
Marie Björklund 508 40 553

Barnomsorgsfrågor, Elevfrågor, Modersmål, Betyg, Elevfrånvaro
Marie Görling 508 40 552

IT-frågor
Tomas Rundqvist 076-12 91 252

Antal: 5