Skolledning

Skolledningen består av vår rektor Happy Hilmarsdottir som ansvarar för hela skolan,
samt våra 4 biträdande rektorer:
Ann Goliath-Pillola ansvarig för Förskoleklasserna och årskurs 1-3
Åsa Hedlund som ansvarar för årkurs 4-6, fritidsklubben Pantrarna samt Grundsärskolan
Andreas Kihlberg har hand om årskurs 8-9 samt TSK
Gerda Nilsson Tjernström är föräldraledig i år och för henne vikarierar
Lotta Olsson som nu har hand om årskurs 7+9

Antal: 7