Åk 1-3

Eriksdalsskolans lågstadieklasser är placerade i en egen del av skolan. Syftet med det är att öka tryggheten. Varje elev ska bara behöva röra sig från sitt klassrum till mitten av skolan (bibliotek, matsal, idrott, musik) och de vuxna runt eleverna ska enkelt kunna samarbeta. Lärarna har sina arbetsrum i anslutning till elevernas klassrum.

Under terminerna har vi särskilt vikta perioder en eftermiddag per vecka då lärare och fritidspedagoger arbetar med estetiska lärprocesser för att utveckla elevernas lärande. Vi arbetar praktiskt och estetiskt för att komplettera de teoretiska kunskaperna i undervisningen. Eriksdalsskolan har en lång tradition av att arbeta med bild och form. Vi ser att det gynnar elevernas lärande då vi kompletterar teoretisk undervisning på detta sätt.

Inom åk 1-3 är det tre klasser per årskurs. I varje årskurs arbetar fyra lärare med tre klasser för att stödja elevernas undervisning och lärande. Vi har också två speciallärare särskilt knutna för våra elever inom åk F-3. Före och efter skoldagens slut erbjuds fritids för eleverna med fritidspedagoger. Klasskontakter från fritids arbetar även under skoldelen av tiden med lärare och elever på lektioner samt med rastaktiviteter. Vi erbjuder stödtider ett tillfälle/vecka årskursvis för läxor och uppgifter efter skoldagens slut med lärare för årskursen som de känner väl.

Dela:
Kategorier: