Till innehåll på sidan

Åk 1-3 och Eriksdalsskolans fritidshem

Årskurs 1-3 och fritidshem

Eriksdalsskolans lågstadieklasser är placerade i en egen del av skolan, E-huset. 

Årskurs 1-3 är treparallelliga, alltså finns det tre klasser per årskurs. Skola och fritids samarbetar kring barnen under skoldagen. Det pedagogiska arbetet leds av klassens lärare. Varje klass är knuten till ett av våra tre fritidshem (se nedan). Fritidspedagoger, från det fritidshemmet klassen är knuten till, arbetar tillsammans med läraren under lektionstid och är med eleverna under rastaktiviteter. 

Utöver detta arbetar tre speciallärare i F-3.  

Före och efter skoldagens slut erbjuds fritids för eleverna på något av våra tre fritidshem; Villan, Vinden och Västermåla. Varje dag erbjuds barnen att delta i planerade aktiviteter och en gång i veckan görs en större utflykt. Fritidshemmen är lokalintegrerade i skolans lokaler. Fritidshemmen har öppet mellan 06.30- 18.00 och under lovdagar. 

För fritidshem utgår avgift. Uppsägningstiden är en månad. 

 

 

Dela:
Kategorier: