Åk 4-6

Eriksdalsskolans mellanstadieklasser är samlade i en del av skolan. Syftet med det är att öka tryggheten. Varje elev ska bara behöva röra sig från sitt klassrum till mitten av skolan (bibliotek, matsal, idrott, musik) och de vuxna runt eleverna ska enkelt kunna samarbeta. Eleverna i år 4-6 är samlade årskursvis i egna korridorer och går kvar i sitt klassrum i tre år. Personalen har sina arbetsrum i anslutning till elevernas klassrum.

Vi arbetar praktiskt och estetiskt för att komplettera de teoretiska kunskaperna i undervisningen. Eriksdalsskolan har en lång tradition av att arbeta med bild och form. Vi ser att det gynnar elevernas lärande då vi arbetar med estetiska lärprocesser för att utveckla elevernas lärande.

Inom åk 4-6 är det fyra klasser per årskurs. Vi har tre speciallärare särskilt knutna för våra elever inom åk 4-6. Före och efter skoldagens slut erbjuds mellanstadieverksamhet på vår fritidsklubb Pantrarna. Personal från fritids arbetar även under skoldelen av tiden med lärare och elever på lektioner samt med rastaktiviteter. Åk 4-6 erbjuds läxstöd veckovis.

Dela:
Kategorier: