Åk 7-9

Inom åk 7-9 arbetar ämneslärare och det finns två mentorer per klass. Vi arbetar med estetiska lärprocesser för att utveckla elevernas lärande. Vår intention är att arbeta praktiskt och estetiskt för att komplettera de teoretiska kunskaperna i undervisningen. Vi ser att det gynnar elevernas lärande då vi arbetar på detta sätt. Eriksdalsskolan har en lång tradition av att arbeta med bild och form. Elever kan välja att fördjupa sig ytterligare inom bild, media eller slöjd men det finns även möjligheter att välja inriktining mot musik, teater, idrott, engelska eller annan teoriämnesfördjupning. Alla elever får önska inriktning genom att rangordna tre val. Inriktningar som väljs av färre än 16 elever är inte garanterade att starta.

MUSIK
Här får du fördjupa dina kunskaper i musik. Vi håller mest på med ensemblespel, men även musikteori, röstvård, sångteknik mm. Ibland samarbetar vi med teatereleverna. Vi förväntar oss att du har elementära kunskaper på något instrument eller sång och att du är intresserad av att utvecklas inom musik.

ENGELSKA
Vill du få chansen att på ett roligt, varierat och utmanande sätt utvecklas i ämnet engelska? Inom denna ämnesfördjupning erbjuds du möjlighet att utveckla både din muntliga och skriftliga förmåga i engelska. Fördjupningen vänder sig till dig med goda förkunskaper och intresse för engelska språket. Målet är att du ska känna dig bekväm med att själv kommunicera på engelska i både tal och skrift samt få en bra grund inför högre studier. Du kommer bland annat jobba med tidningsproduktion, film på olika sätt, litteratur och reklam. Tillsammans utformar vi innehållet i undervisningen där mottot är ”learning English by having fun in English”.

IDROTT OCH HÄLSA – PULS
Inom denna inriktning får du mer av det mesta inom ämnet idrott och hälsa. Du kommer att kunna få höja din puls genom exempelvis olika bollsporter, konditions-och styrkeövningar, gymnastik, parkour, simning m.m. Under läsåret hinner vi prova på många olika idrotter. Du kommer också att få en fördjupning inom teorin kring anatomi och träningslära. Idrottslärare och elever planerar tillsammans vilka aktiviteter som kommer att genomföras.

MATTE- OCH KODNINGSVERKSTAD
Inom denna fördjupning ges eleverna möjlighet att fördjupa sitt matematiska resonemang och sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Inriktningen vänder sig till dig med goda förkunskaper och intresse för ämnet och som vill ha en fördjupning i problemlösning, bråk, ekvationer och algebra. Den matematiska förmågan utvecklas genom gruppövningar i logiskt tänkande och att kunna se matematiska mönster. Du kommer bl.a. att arbeta med uppgifter i matematik som är praktiska och kräver ett annorlunda arbetssätt. Vi kommer även att arbeta med grundläggande programmering och digitalt skapande i Scratch. Bl.a. kommer vi skapa interaktiva berättelser, spel och program. Detta arbetssätt kommer både att fördjupa och bredda ditt matematiska tänkande. Målet är att du ska tycka matematik och kodning är roligt och att du ska nå så långt som det är möjligt i ämnet samt få en bra grund inför högre studier.

BILDFÖRDJUPNING – KONST OCH DESIGN
Du får utforska din egen kreativitet och lära dig om olika tekniker och material med hjälp av såväl hantverksmässiga som digitala metoder. Vi arbetar med teckning, måleri, skulptur och grafik. Du får lära dig både gamla och nya tekniker. Inspiration och kunskap hämtas från konsthistorien till flera uppgifter – allt ifrån stenålderkonst till Streetart. Vi besöker konstutställningar och museum eller går ut i natur eller stadsmiljö och hittar spännande motiv. Det finns möjlighet att jobba med och utveckla egna idéer enskilt eller i grupp och t. ex göra en offentlig utsmyckning på skolan. Vi genomför också olika projekt som att samarbeta med ett museum/konstnärer eller att arbeta för att alla elever skickar in sina arbeten till Liljevalchs vårutställning – Ung. Vi jobbar med olika uppgifter som täcker designområdet indelat i industridesign, grafisk design, arkitektur, inredning, mode och trender och exempel på underavdelningar inom design med teman som smycken, förpackningar, leksaker, m.m. Vi besöker arkitekturmuséer och designmuséer. Vi jobbar med modellbygge, ritningar och idéskisser digitalt eller hantverksmässigt. Vi kan till exempel bjuda in en designer inom något område eller delta i olika designtävlingar som arkitekturmuséets pepparkashustävling eller tidningen Metros tävling om ”vad kan göras av en metrotidning”.

MEDIAFÖRDJUPNING
För att förstå hur man kan berätta med bilder på olika sätt analyserar och tolkar vi egna och andras arbeten och använder dessa kunskaper i det mediala arbetet. Vi går på fotoutställningar, gör studiebesök på olika produktionsbolag och bjuder in föreläsare från de olika branscherna som inspiration. De tre huvudområdena inom fördjupningen är film, grafisk design och fotografisk bild.

Inom film får du arbeta i grupp med olika projekt och du får lära dig att skapa alltifrån kortfilm till dokumentärer. I arbetet ingår hela processen från brainstorming och planering till inspelning med redigering, ljudbearbetning och effektläggning. Inom grafisk design arbetar man med allt som rör formgivning och kommunikation med text och bild. Du får kunskap om kommunikation med såväl text som bild och delvis interaktiva medier. Du får lära dig att arbeta med hela processen från idé till färdig produkt. När vi arbetar med fotografisk bild får du lära dig hela processen från idé via förarbete och genomförande till efterbehandling. Du får också utveckla din kreativitet och ditt formspråk genom att genomföra olika slags fotograferingar, såsom porträttfotografering, dokumentär och reklamfotografering.

FÖRDJUPNING I TEXTIL- OCH TRÄ- OCH METALLSLÖJD*
Älskar du slöjd och tycker att det är för lite med slöjd bara en gång i veckan? Då är slöjdfördjupningen någonting för dig! Slöjdfördjupningen är nämligen ett komplement till den vanliga slöjden där du ges stort utrymme att själv bestämma innehållet. Det finns både möjlighet för dig att fördjupa dig inom de områden och tekniker som omfattas av de vanliga slöjdlektionerna, och att utforska nya områden som inte hinns med inom den ordinarie slöjdundervisningen. Vi följer upp trender och intressen hos eleverna och utformar undervisningen tillsammans kring formgivning, användning av redskap och maskiner, miljömedvetenhet och idéutveckling. Vi reflekterar och förbättrar arbetsprocessen, tolkar och gör omdömen.

Dela:
Kategorier: