År 1 - 6

Eriksdalsskolans låg- och mellanstadieklasser är placerade samlade i var sin del av skolan. Syftet med det är att öka tryggheten. Varje elev ska bara behöva röra sig från sitt klassrum och till mitten av skolan (musik, idrott, matsal) och de vuxna runt eleverna ska enkelt kunna samarbeta. Eleverna i år 4-6 är samlade årskursvis i egna korridorer och går kvar i sitt klassrum i tre år. Personalen har sina arbetsrum i anslutning till elevernas klassrum.

De flesta klasser på mellanstadiet arbetar med ett bild- och forminriktat arbetssätt, där praktisk-estetiska ämnen samarbetar med teoretiska för att eleverna ska få möjlighet att lära på olika sätt och använda sin kreativitet. Till årskurs fyra tar vi in elever från andra skolor och sätter samman nya klasser.

År 4-6 kan få läxhjälp av ämneslärare flera tillfällen i veckan. Läs mer under läxhjälp.

Dela: