Bibliotek

Du hittar lätt till biblioteket. Det ligger centralt i skolan, med elevkafeterian som närmaste granne. I skolbiblioteket finns:

Faktaböcker

Inom facklitteratur finns allmänna uppslagsverk, uppslagsverk i vissa ämnen, enkla och avancerade faktaböcker. Länder i fickformat är informationshäften med färska fakta om varje land i världen. Dessa lånas inte ut med hjälp av dator! Säg till personalen när du vill låna ett häfte. För att du ska vara säker på att kunna hitta fakta om olika ämnen har vi klistrat röda lappar med texten "Referenslitteratur" eller "Ref" på många böcker. Elever kan inte låna hem referenslitteratur men kan istället sitta i biblioteket och arbeta med sina uppgifter. Vissa referensböcker lånas ut till lärarna under 1-2 dagar. Allmänna uppslagsverk och uppslagsverk inom vissa ämnen finns alltid som referenslitteratur.

Skönlitteratur

Här finns: kapitelböcker, romaner, samlingsböcker av olika slag t.ex. spökhistorier, sagor, noveller, dikter, teaterpjäser, böcker på andra språk samt bilderböcker.

Dagstidningar och tidskrifter
Följande tidningar finns att läsa på biblioteket: 8-sidor, Dagens Nyheter, Kamratposten, Populär Historia, National Geografic och Illustrerad Vetenskap.

Utlåning

Alla biblioteksböcker är registrerade i grundskolans egen databas BookiT. Du kan på ett enkelt sätt låna och återlämna böcker. Du lånar böcker med hjälp av ditt eget lånekort. Korten delas ut till alla nya elever i skolan. Kontakta oss om du som personal vill låna böcker och behöver ett lånekort. Lånetiden är 4 veckor.

Verksamhetsmål

Skolbibliotekets mål är:

  • Att fungera som en pedagogisk resurs i undervisningen.
  • Att stimulera läsutvecklingen och göra elever till goda läsare.
  • Att ge elever kunskaper om hur biblioteket används och i informationssökning.
  • Att vara en mötesplats i skolan.

Bibliotekets Handlingsplan för läsåret 2017-2018 presenteras i nedanstående pdf-fil.
handlingsplan_2017-18.pdf

Vill du veta vad vi gör på skolbiblioteket och få spännande boktips? Följ oss gärna på instagram@eriksdalsskolans_bibliotek

 

Dela:
Kategorier: