Bild och Form

Bild och form

Vi är stolta och glada över att ha detta attraktiva alternativ som vi under senare år kunnat erbjuda allt fler elever att söka. Med bild- och forminriktningen får du som elev år 4-5 mer av ämnet bild och slöjd än andra elever. I år 7-9 kan du dessutom göra ett tillval så att du kan specialisera dig på till exempel media, slöjd eller något annat som intresserar just dig. Vi avslutar varje läsår med fina utställningar där man kan se de alster våra elever har producerat.

Eleverna söker till bild och form när de går i år 3, och får du komma en halv dag på ett prova-på-tillfälle i februari. I år 7-9 går eleverna i blandade klasser med olika profiler. Alla stockholmare i år 3 får en broschyr hem i brevlådan under hösten där det står hur man söker till oss (undantaget våra egna Eriksdalstreor som kommer att inbjudas till ett informationsmöte i början av vårterminen i stället). Ansökningen sker efter intresse efter att ha deltagit i 'Prova på'-dagen. Uppstår vakanta platser senare så fyller vi självklart på dem.

Stockholms alla inspirationsplatser hittar du på www.pedagogstockholm.se och 'Bild och form' presenteras under fliken Inspiration, Estetiska lärprocesser. På frågan "Vad i arbetet med er inspirationsplats är ni mest stolta över?" svarade lärarna: "Vi är stolta över all vår energi. Och vår enorma kreativitet som finns som en röd tråd hos både personal och elever. Sist men inte minst är vi stolta över vår slutproduktion, bildspelet." Se det och kom som lärargrupp och besök oss!

Dela:
Kategorier: