Till innehåll på sidan

CSI

Eriksdalsskolans CSI

På Eriksdalsskolan finns en stor CSI-grupp med inriktning tal-, språk- och kommunikation (TSK) för elever med diagnosen språkstörning. Det går inte att söka direkt till vår CSI-grupp utan ansökan sker genom att rektor på nuvarande skola, tillsammans med vårdnadshavare, skickar underlag till Utbildningsförvaltningen som beslutar om plats. 

Eriksdalsskolans CSI-grupp har plats för 40 elver i egna lokaler mitt i skolan. Undervisningen sker enligt grundskolans nationella läroplan men i mindre grupper. Personaltätheten på enheten är högre än i andra delar av grundskolan. All undervisning och social utveckling planeras enligt läroplanens kunskapskrav och enligt de mål som finns för grundskolan. Elevernas utveckling följs upp kontinuerligt med elevens nätverk. 

Personalen som arbetar i vår CSI-grupp har hög specialpedagogisk kompetens och pedagogiken bygger på en undervisning som har språket i fokus med tydlig struktur och återkommande rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att nå läroplanens kunskapskrav genom att hitta strategier utifrån sina individuella behov och förutsättningar. 

De praktiska och estetiska ämnena undervisas av ämneslärare från grundskolan. 

Lokalerna är anpassade efter elevernas behov och den anpassade lärmiljön är byggd för att underlätta elevernas inlärning. Hela enheten har ljuddämpande golv och möbler. 

CSI har en egen fritidsverksamhet. 

Rektorer i Stockholms stads skolor kan skicka in ansökan om plats till Utbildningsförvaltningen.

Eriksdalsskolans CSI är ett kompetensnav för språkstörningar. Vi erbjuder stöd till pedagoger i grundskolor och fritidshem i form av; 

Studiebesök i våra anpassade lokaler.
Anpassningar för elever med språkstörning gällande lärmiljö, lektionsstruktur och bedömning.
Digitala och andra hjälpmedel i undervisningen.
Allmänna råd och tips för elever med språkstörning. 

 

 

Dela: