Det här är Eriksdalsskolan

Adress: Ringvägen 58-66, 118 61 Stockholm
Busshållplats: Rosenlund
Buss: 3, 4, 174, 164

Skolans öppettider för gemensamma, allmänna utrymmen:
Måndag – Fredag    07:30 – 16:30

Expeditionens öppettider:
Måndag - Torsdag:  08:00-15:30

Fredagar: 08:00-15:00

Tel till Skolledningen:
Rektor:                Happy Hilmarsdottir 
                            /via Marie Björklund                08-508 40 553
Bitr. rektor:         Andreas Kihlberg                     076-12 40 561 (åk 9, TSK)
Bitr. rektor:         Ann Goliath-Pillola                   08-508 405 20 (åk F-3)
Bitr. rektor:         Åsa Hedlund                            076-12 90 499 (åk 4-6, Pantrarna)
Bitr. rektor:         Lotta Olsson                            076 12 90 421 (åk 7+8)
Bitr. rektor:         Marie Hultqvist                         076-12 40 530 (Grundsärskolan)
Bitr. rektor:         Lena Wretman                        076-12 90 415 (Fritids samtliga)

Expeditionen:
Adm. Chef            Jan Lönnback                         076-12 40 580 (Ekonomi, lokal, personal)
Skolsekreterare:   Marie Björklund                       08-508 40 553 (Reception)
Skolsekreterare:   Marie Görling                          08-508 40 552 (Elevärenden)
Intendent:              Behzad Salehniasammak     08-508 40 551 (Ekonomi, personal)
 

Service &Teknik:
Arbetsledare:       Manuel Quinteros                 076-12 40 653
Vaktmästare        Enes Samardzic                   076-12 40 653
Vaktmästare        Bastian Apablaza                 076-12 40 653
 

Skolhälsan:
Skolsköterska:         Catrin Johansson               08-508 40 564
Skolsköterska:         David Liljebäck                   08-508 40 563

Skolkurator:             Jeanette Pamlin                  076-12 40 945
Skolkurator:             Katarina Renlund                076-12 40 395

Skolpsykolog:          Madeleine Reuterdah         076-123 28 22     

Studie- och
Yrkesvalslärare:       Ari Juustovaara                  08-508 32 760

Grundsärskolan
Kontoret                                                               08-508 40 593

Skolrestaurangen
Chef:                        Kai Valli / Tomas Söber     08-508 40 572, 070-799 76 68

Skolbiblioteket
Bibliotekarie:             Annika Lundström              08-508 40 567
Bibliotekarie:             Barbara Buczkowski          08-508 40 567

Fritidshemmen
Villan                                                                        08-508 40 390,  076-1240 390
Vinden                                                                     08-508 40 575,  076-1240 575
Västermåla                                                              08-508 40 574,  076-1240 574
Pantrarna (fritidsklubb 4-6)                                     08-508 40 568

 Vill du boka lokaler på skolan eller har du frågor om lokaluthyrningen
kan du kontakta vår administrative chef Jan Lönnback via @-post jan.lonnback@stockholm.se

Vänligen skriv ditt namn, organisation-/ personnummer, datum, timmar,
antal besökare samt aktivitet
Skolsalar hyrs endast ut på tisdagar mellan 17:00-20:00 
Matsalen och ämnessalar hyrs inte ut.
Aulan hyrs ut enligt överenskommelse.
 
Idrottssalar bokas via Idrottsförvaltningen, vänligen kontakta dem på
@-postadress: bokningen.idrott@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 510
Postadress: Idrottsförvaltningen, Bokningen, Box 8313, 104 20 Stockholm

 

 

Kategorier: