Det här är Eriksdalsskolan

Adress: Ringvägen 58-66, 118 61 Stockholm
Busshållplats: Rosenlund
Buss: 3, 4, 174, 164

Skolans öppettider för gemensamma, allmänna utrymmen:
Måndag – Fredag    07:30 – 16:30

Expeditionens öppettider:
Expeditionen bemannad 08:30 – 15:30
Service & Teknik (Vaktmästeri) 07.00 - 16.00

Tel till Skolledningen:
Rektor:                Anna Stjelke
                            /nås via Marie Björklund        08-508 40 553
Bitr. rektor:         Andreas Kihlberg                    076-12 40 561 (åk 8, TSK, 7-9i)
Bitr. rektor:         Ann Goliath-Pillola                   08-508 40 520 (åk F-3)
Bitr. rektor:         Åsa Hedlund                            076-12 90 499 (åk 4-6, Pantrarna)
Bitr. rektor:         Lotta Olsson                           076 12 90 421 (åk 7+9)
Bitr. rektor:         Carin Möller                            076-12 40 530 (Grundsärskolan)
Bitr. rektor:         Lena Wretman                        076-12 90 415 (Fritids samtliga)
Adm. Chef          Åsa von Strokirch                    076-12 40 521 (Ekonomi, lokaler, personal)
 

Expeditionen:
Adm. Chef             Åsa von Strokirch                 08-508 40 521 (Ekonomi, lokaler, personal)
Controller:             Michaela Widell                    08-508 40 551 (Ekonomi, personal)
Skolsekreterare:   Malin Olofsson Ekhamre     08-508 40 552 (Elevärenden)
Skolsekreterare:   Marie Björklund                   08-508 40 553 (Personalärenden,
                                                                                                        tolkbeställningar)
IT-Samordnare:    Tomas Rundqvist                  076-12 91 252
 

Service &Teknik:
Arbetsledare:       Manuel Quinteros               076-12 40 653
Vaktmästare        Enes Samardzic                   076-12 40 653
Vaktmästare        Bastian Apablaza                 076-12 40 653
 

Skolhälsan:
Skolsköterska:         Catrin Johansson               08-508 40 564
Skolsköterska:         David Liljebäck                   08-508 40 563

Skolkurator:             Jeanette Pamlin                  076-12 40 945
Skolkurator:             Meron Muleta                       08-508 40 395

Skolpsykolog:          Madeleine Reuterdahl       076-123 28 22
                                   Arbetar på skolan måndag, tisdag, onsdag    

Studie- och
Yrkesvalslärare:       Ari Juustovaara                  08-508 32 760

Grundsärskolan
Kontoret                                                               08-508 40 593

Skolrestaurangen
Chef:                        Kai Valli / Tomas Söber     08-508 40 572, 070-799 76 68

Skolbiblioteket
Bibliotekarie:             Annika Lundström             08-508 40 567

Fritidshemmen
Villan                                                                        08-508 40 390076-1240 390
Vinden                                                                     08-508 40 575076-1240 575
Västermåla                                                              08-508 40 574,  076-1240 574
Pantrarna (fritidsklubb 4-6)                                  08-508 40 568

Idrottssalar bokas via Idrottsförvaltningen, info finns på deras hemsida
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen
Telefon: 08-508 27 700
Postadress: Idrottsförvaltningen, Bokningen, Box 8313, 104 20 Stockholm

 

 

Kategorier: