Till innehåll på sidan

Elever och vårdnadshavare

Kort information från skolan

Skolplattformen

Skolans huvudsakliga informationskanal för elever och vårdnadshavare sker genom Skolplattformen. Där ges riktad intern information från skolan. Inloggning sker genom att du skriver in i webbläsaren skolplattformen.stockholm.se Information om hur du använder Skolplattformen hittar du på följande länk. https://grundskola.stockholm/skolplattformen/

Likabehandlingsplan

På Eriksdalsskolan är personal och elever gemensamt engagerade för att förebygga trakasserier och kränkande behandling och vi diskuterar återkommande normer, värderingar och attityder inom ramen för alla våra verksamheter. Vi värnar om att vara en trygg, trivsam och inkluderande skola där alla elever erbjuds möjlighet och förutsättningar för att utvecklas och lära. Därför har vi utarbetat en Likabehandlingsplan på skolan som görs känd inom skolan. Vårdnadshavare och elever på skolan når vår likabehandlingsplan i Skolplattformen under verksamhetsdokument.
 

Eriksdalsskolans Drogpolicy

Eriksdalsskolan vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö.
Skolan har därför en utarbetad drogpolicy. Vårdnadshavare och elever på skolan når vår drogpolicy i Skolplattformen under verksamhetsdokument.
 

Läxpolicy

På Eriksdalsskolan arbetar vi med att träna elevens ansvar för skolarbetet.
Läxor kan bidra till att eleven utvecklar goda studievanor genom att förbereda sig inför lektioner, studera på egen hand och planera sin tid.

Sockersmart skola

En sockersmart skola innebär att vi under skoltid och på skolans område inte:

  • äter godis, bullar eller kakor
  • dricker läsk eller sportdrycker
  • äter medhavd mat från affärer eller restauranger i närheten

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringen gäller:

  • dygnet runt för skol- och förskolebarn,
  • under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Till S:t Eriks försäkrings webbplats -->> http://www.sterikforsakring.se/

Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.
Du kan få mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller på S:t Erik försäkrings webbplats.

Ingress: 
Kort information från skolan