Elever och vårdnadshavare

Här hittar du information till elever och vårdnadshavare.

I menyn till höger kan du för närvarande hitta information om frånvaroanmälan och läsårsdata. Du kan också ladda hem en blankett att använda vid ansökan om ledighet. Hör gärna av dig om det är något annat du tycker att vi bör placera på den här sidan.

Likabehandlingsplan för läsåret

På Eriksdalsskolan är personal och elever gemensamt engagerade för att förebygga trakasserier och kränkande behandling och vi diskuterar återkommande normer, värderingar och attityder inom ramen för alla våra verksamheter. Vi värnar om att vara en trygg, trivsam och inkluderande skola där alla elever erbjuds möjlighet och förutsättningar för att utvecklas och lära. Därför har vi utarbetat en Likabehandlingsplan på skolan.
All personal har fått ge synpunkter och eleverna har på klassråd och elevråd arbetat med den. Vi vill att den ska vara ett levande dokument som alla elever, personal och vårdnadshavare känner till.

Här nedan finner du likabehandlingsplanen om du vill läsa eller ladda ner den.
-->> eriksdalsskolans_plan_2018-2019.pdf

Eriksdalsskolans Drogpolicy

Eriksdalsskolan vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö.
Här kan du läsa skolans Drogpolicy
- >> aktuell_drogpolicy.pdf

Eriksdalsskolans Läxpolicy

På Eriksdalsskolan arbetar vi med att träna elevens ansvar för skolarbetet.
Läxor kan bidra till att eleven utvecklar goda studievanor genom att förbereda sig inför lektioner, studera på egen hand och planera sin tid.
Här kan du läsa om skolans Läxpolicy
->>  laxpolicy_1718.pdf

Eriksdalsskolan  - En sockersmart skola

En sockersmart skola innebär att vi under skoltid och på skolans område inte:

  • äter godis, bullar eller kakor
  • dricker läsk eller sportdrycker
  • äter medhavd mat från affärer eller restauranger i närheten

Läs mer om vår 'Sockerpolicy' -->> eriksdalsskolans_policy_sockerfri_skola_2018-2019.pdf

 

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringen gäller:

  • dygnet runt för skol- och förskolebarn,
  • under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Till S:t Eriks försäkrings webbplats -->> http://www.sterikforsakring.se/

Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.
Du kan få mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller på S:t Erik försäkrings webbplats.