Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsan leds av rektor och dessutom ingår beteendevetare och specialpedagogisk samordnare från det specialpedagogiska arbetslaget (SPA) samt skolhälsovården. Rektor har huvudansvaret för elevhälsan men även mentor har ett stort ansvar. Till elevhälsan kan man vända sig för att få råd och stöd.

Kuratorer

Till våra kuratorer Jeanette Hagman Pamlin och Meron Muleta kan du gå om du vill prata om saker som oroar dig, eller som du funderar på i största allmänhet. Det kan vara kamratrelationer, mobbing, oro och ängslan, stress eller något annat. Du hittar Meron i B-huset (mellanstadiets hus) och Jeanette i A-huset i samma korridor som skolsköterskorna. Meron har i första hand ansvar för mellanstadiet och Jeanette ansvarar för högstadiet och Grundsärskolan.

Jeanette Hagman Pamlin  Telefon: 076-12 40 945
                                             Mail: jeanette.hagman.pamlin@stockholm.se

Meron Muleta                     Telefon: 08508 40 395, 076-12 40 395
                                            Mail: meron.muleta@stockholm.se

Skolpsykolog

Madeleine Reuterdahl     Telefon: 076-123 28 22
                                          Mail: madeleine.reuterdahl@stockholm.se

 

Skolhälsovården

Skolhälsovården har till uppgift att följa barnens hälsoutveckling. Arbetet bedrivs framför allt förebyggande och har en hälsobefrämjande, hälsoskyddande och sjukdoms- förebyggande inriktning. Den omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Vi har två skolsköterskor som arbetar varje dag. Skolsköterskorna har öppen mottagning för eleverna alla dagar i veckan.
För skolläkare och skolsköterskor gäller lagstadgad sekretess.

Skolsköterskor:

David Liljebäck     Telefon: 08-508 405 63, 076-12 40 563

Catrin Johansson Telefon: 08-508 40 564, 076-12 40 564

Läkarmottagning

Tisdagar är det läkarmottagning med vår skolläkare Anna Blomqvist. Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterskorna.

Dela:
Kategorier: