Eriksdalsskolan - en skola för alla!

Eriksdalsskolan har cirka 1150 elever från förskoleklass till år 9 och ungefär 200 personer arbetar här. Du hittar oss mitt på Södermalm nära vackra Årstaviken. Vi har rymliga och funktionella lokaler, ett modernt och populärt bibliotek, en fantastisk skolgård och tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Kommunikationerna är goda och både elever och personal reser hit från hela Storstockholm. Mångfalden är en stor styrka och något vi är mycket stolta över.

Skolan invigdes redan 1938 och var då Europas modernaste. På den tiden var en folkskola inrymd i skolans västra del, medan den östra hade elever som gick på handels- och hushållstekniska linjer. Sedan dess har skolan genomgått ett antal renoveringar. Under det senaste året har lokalerna målats, vi har bytt ut möbler och flera handikappanpassningar har gjorts.

I år 4-6 arbetar klasserna med ett bild- och form-inriktat arbetssätt. Det innebär att eleverna har bild- och slöjdlärare som arbetar integrerat med teoriämneslärare, t ex SO eller NO, under perioder. Det finns också möjlighet att göra inriktningsval utöver bild och slöjd såsom till exempel musik och idrott. Till år 6 väljer alla elever ett språk: tyska, spanska eller franska.

Hos oss samverkar vår duktiga personal inom förskoleklass, skola och fritidshem för att tillsammans utveckla social förmåga, nyfikenhet och lust att lära hos eleven. Genom fritids personal får eleven se och pröva olika samband utifrån teoretiska och praktiska moment under hela dagen. På eftermiddagstid då skolan slutat, uppmuntras eleverna till den så viktiga fria leken, både inne och ute. Fritidspersonalen är tillsammans med eleverna på lektioner och raster för att öka tryggheten. Vi har tre fritidsvåningar på skoldelen F-3 på Eriksdalsskolan: Villan, Vinden och Västermåla.

På Eriksdalsskolan finns också grundsärskola med fyra träningsklasser för elever från förskoleklass till år 9. Grundsärskolan är en egen skolform för elever som inte har möjlighet att nå upp till grundskolans kunskapsmål. Våra klasser har färre elever och fler vuxna än grundskolans klasser i motsvarande åldersgrupper och lokalerna är anpassade för elevernas behov.

Skolan har ett stort elevhälsoteam bestående av två skolsköterskor, en psykolog, två kuratorer, en socialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. Dessutom finns speciallärare och specialpedagoger på alla stadier.

Skolans ledning består av rektor tillsammans med sex biträdande rektorer och en administrativ chef. Till skolans ledningsgrupp är arbetslagsledarna knutna. Vi är också glada över att vi har ett stort antal förstelärare på skolan. Tillsammans arbetar alla under rektors ledning för att utveckla skolan. I fokus i år står studiero, närvaro och elevinflytande. Från och med höstterminen 2015 har alla elever på högstadiet varsin i-Pad och vi har satsat mycket på utbildning för elever och lärare för att göra i-Pads till ett effektivt redskap i undervisningen.

 

 

Kategorier: