Eriksdalsskolans CSI-grupp

Eriksdalsskolans klasser på TSK (tal, språk och kommunikation) tar emot elever i åk 1-9 med diagnosen språkstörning. Enheten har plats för 40 elever i egna lokaler mitt i skolan. Undervisningen utgår från grundskolans nationella läroplan Lgr 11. Verksamhetens elever undervisas i mindre grupper.

På TSK arbetar vi utifrån en helhetssyn på eleven. All undervisning och social utveckling planeras enligt läroplanens kunskapskrav och mål som finns för grundskolan. Alla elever har ett åtgärdsprogram där elevens utveckling följs upp kontinuerligt.

Pedagogiken bygger på en undervisning som har språket i fokus, en tydlig struktur och återkommande rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att nå läroplanens kunskapskrav genom att hitta strategier utifrån sina behov och individuella förutsättningar.

Eleverna undervisas i mindre undervisningsgrupper som har en hög personaltäthet. I de praktiskt-estetiska ämnena har eleverna undervisning med skolans övriga lärare.

Lågstadiet har idag idrott samt slöjd tillsammans med andra klasser på skolan. Eleverna i högstadiet har även undervisning av externa lärare i SO, NO och matematik. I all undervisning följer någon pedagog från TSK med som ett stöd för eleverna.

I våra nyrenoverade lokaler har vi en anpassad lärmiljö för att underlätta elevernas inlärning. Hela enheten har ljuddämpande golv och möbler. Vi använder SMART-boards i klassrummen och alla elever har en iPad.

TSK har en egen fritidsverksamhet för de yngre eleverna i åk 1-3. Eleverna i åk 4-6 erbjuds plats i mellanstadiets fritidsklubb Pantrarna dit personal från vår enhet följer med som stöd.

Rektorer i Stockholms stads skolor kan skicka in ansökan om plats till Utbildningsförvaltningen.

Dela: