Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Eriksdalsskolans förskoleklassverksamhet

Förskoleklass är obligatoriskt för alla sexåringar. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärarande samt lägga grunden för barnets fortsatta skolgång. Eriksdalsskolans förskoleklasser är treparallelliga. Vi arbetar enligt läroplanen för förskoleklass och blandar lek med kunskaper så att barnet får en bra början på skolgången och är skolvana inför starten i första klass. Vi arbetar ofta utifrån teman och med traditioner, språklekar, skapande, dans, musik och rörelse. 

Verksamheten i förskoleklass omfattar minst tre timmar per dag. I anslutning till dagen erbjuds avgiftsfri lunch. 

I förskoleklass arbetar lärare och fritidspedagog tillsammans. Läraren i förskoleklass har lärarutbildning. Varje förskoleklass är knuten till ett av våra tre fritidshem. Fritidspedagoger, från det fritidshem förskoleklassen är knuten till, arbetar tillsammans med läraren även under lektionstid. 

Dela: