Förskoleklass

Alla sexåringar har rätt till en plats i förskoleklass. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärande och lägger grunden för barnets fortsatta skolgång. Här blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass. I klasserna arbetar man enligt läroplan med bland annat teman, traditioner, språklekar, skapande, dans, musik och rörelse. Du kan läsa mer i vår arbetsplan.

Förskoleklassen är en frivillig skolform. Verksamheten i förskoleklass omfattar minst tre timmar per dag. I anslutning till dagen erbjuds en avgiftsfri lunch. Före och efter förskoleklassdagen erbjuds fritidshem.

Eriksdalsskolans förskoleklasser har hög personaltäthet med utbildade och erfarna lärare och fritidspedagoger. Vi har också behöriga ämneslärare i musik och idrott som undervisar i förskoleklasserna.

Dela: