Förskoleklass

Från ht 2018 är det obligatoriskt för alla sexåringar att följa undervisningen i förskoleklass. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärande och lägger grunden för barnets fortsatta skolgång. Här blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass. I klasserna arbetar man enligt läroplan med bland annat teman, traditioner, språklekar, skapande, dans, musik och rörelse. Du kan läsa mer i vår arbetsplan.

Verksamheten i förskoleklass omfattar minst tre timmar per dag. I anslutning till dagen erbjuds en avgiftsfri lunch. Under första läsåret introducerar vi våra yngsta elever i estetiska lärprocesser då Eriksdalsskolan har en lång tradition av att arbeta med bild och form. Vi tror på att väva in bilder och former praktiskt i undervisningen för att komplettera det teoretiska lärandet. Under första läsåret introducerar vi därför våra yngsta elever sakta in i att arbeta med estetiska lärprocesser under lektionerna.

Eriksdalsskolans förskoleklasser har hög personaltäthet med utbildade och erfarna lärare och fritidspedagoger. Vi har utbildade lärare i förskoleklass som sedan följer med elevgruppen till åk 1-3. Fritidspedagoger arbetar tillsammans med läraren och elever under lektionstid. Före och efter förskoleklassdagen erbjuds fritids där elevernas klasskontakter från fritids arbetar. Vi har behöriga ämneslärare i idrott som undervisar eleverna redan i våra förskoleklasser.

Dela:
Kategorier: