Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare kan i Frånvaro/Närvaro frånvaroanmäla sitt/sina barn och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. En central databas gör det möjligt att ha samma inloggning vid flera barn även om de går på olika skolor.

Logga in på Skolplattformen - http://skolplattformen.stockholm.se - för att ta dig till startsidan för Frånvaro/Närvaro. I menyfältet klickar du på länken till ditt barn och väljer Frånvaro/Närvaro.

Se dokumentet nedan för mer information om hur du gör.
>> vardnadshavare_franvaronarvaro_stockholm_v1.2_2.pdf

Du kan även anmäla via SMS. Se info nedan!
>> franvaroanmalan_via_sms.pdf

Du kan även ringa skolans frånvarotelefon 08 - 508 40 552 före kl 08.00

Ledighetsansökningar

Vad gäller elevs planerade ledighet på max 3 dagar, lämnas detta till mentor som antingen beviljar/ ger avslag och lägger in i skolwebben.

Övrig ledighet ska beviljas av rektor. För att ledighet ska beviljas måste det finnas särskilda skäl, ledighet för semester beviljas inte.
Reglerna är till för att eleverna ska nå målen för utbildningen och vi kan bara lyckas med detta om eleverna är i skolan och får undervisning.

Ledighetsansökan finner du här..
-- >> ansokan_om_ledighet_for_elev_i_grundskolan.pdf

 

 

Dela:
Kategorier: