Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Eriksdalsskolans Grundsärskola

Eriksdalsskolan har en stor och fin grundsärskola, med cirka 40 elever från F-9 uppdelat i 7 klasser. Klasserna indelas till stor del efter elevernas behov men även utifrån möjlighet att främja socialt utbyte med jämnåriga. Hos oss går både elever som läser ämnen och som läser ämnesområden. En del elever är delvis integrerade i grundskolan i vissa praktiska och estetiska ämnen – allt utifrån barnets bästa. Undervisningen bedrivs av klasslärare i de flesta ämnen. I praktiska och estetiska ämnen som exempelvis Idrott & Hälsa, Slöjd, Musik och Hemkunskap undervisar ämneslärare från grundskolan. I klasserna arbetar också ett antal elevassistenter som stöttar eleverna under, innan och efter lektionerna. Klasserna på grundsärskolan har färre elever och fler vuxna. Alla moment och hela dagarna anpassas efter elevernas behov, förutsättningar och intressen. Vi har även anpassade lokaler utefter våra elevers behov. 

På grundsärskolan finns även ett tillhörande fritidshem samt korttidstillsyn för de elever över 12 år som har behov av tillsyn innan och efter skoldagen. 

Dela: