Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Eriksdalsskolans Grundsärskola tar emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar med eller utan flerfunktionshinder på olika nivåer i skolåren F-9.

Det finns även fritidshemsverksamhet och korttidstillsyn för de elever som är i behov av skolbarnsomsorg.

Lokalerna ligger mitt i Eriksdalsskolan och eleverna är inkluderade i grundskolans- och fritidshemmens verksamhet i olika omfattning utifrån varje elevs enskilda behov och förmåga. Alla elever har idrott, slöjd och musik med grundskolans lärare och flera av eleverna äter i en av skolans gemensamma matsalar. Eleverna besöker tillsammans med personalen regelbundet skolans bibliotek och deltar i rastverksamheten, friluftsdagar och skolavslutningar mm. Det skapar naturliga möten i skolans dagliga arbete.

Verksamheten grundar sig i den tydliggörande pedagogiken och personalen har ett medvetet och samstämt förhållningssätt och bemötande till våra elever. Läroplanen för grundsärskolan är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan men skiljer sig när det gäller kursplaner och kunskapskrav. I grundsärskolan kan eleverna läsa både inom de fem ämnesområdena kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning och/eller ämnen. Alla elever i grundsärskolan har egna individuella utvecklingsplaner som utvärderas kontinuerligt. I klasserna undervisar lärare med specialpedagogisk kompetens i samarbete med assistenter. Grundsärskolan har ett nära samarbete med elevernas kontakter på habiliteringen.

Vår vision är att skapa lust att lära, möjlighet att lyckas och att eleverna ska utveckla språk/kommunikation och socialt samspel. Både i skolan och inom fritidsverksamheten har vi planerade aktiviteter utanför skolan såsom besök på teater, museum, konserter och utflykter i naturen. Eleverna badar enligt schema på Eriksdalsbadet och de besöker Korallen och Lagunen som är verksamheter inom Habiliteringen.

Mer information kan du få av vår biträdande rektor för Grundsärskolan Carin Möller.
 

Du kan också ladda hem vår broschyr
-- >> brochyr_grs.pdf

Dela: