Inriktningar år 7-9

Profiler i årskurs 8 och 9 läsåret 2015/16

I årskurs 8 och 9 finns under läsåret 2015/16 klasser med olika profiler. Elever som läser bild och form kan välja att fördjupa sig inom bild, media eller slöjd. De andra klasserna har profiler mot musik, teater, idrott, engelska och teoriämnesfördjupning.

Elevens val och profiler i årskurs 7 läsåret 2015/16  samt i blivande årskurs 7 läsåret 2016/17

Elevens val som är 100 minuter per vecka ger eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett område tillsammans med andra som har samma intresse och ämnet utgör en viktig del av skolveckan. Från och med årskurs 7 läsåret 2015/16 kommer alla elevens val att ligga parallellt och alla val kommer att vara tillgängliga för elever i alla klasser. För att få kontinuitet i arbetet och möjliggöra progression i kunskapsutvecklingen ser vi helst att eleverna gör ett inriktningsval för hela högstadietiden år 7-9. Elever som läser bild och form har förtur till fem fördjupningar, markerade med asterisk i listan nedan. Alla elever får önska inriktning genom att rangordna tre val. Inriktningar som väljs av färre än 16 elever är inte garanterade att starta.

MUSIK
Här får du fördjupa dina kunskaper i musik. Vi håller mest på med ensemblespel, men även musikteori, röstvård, sångteknik mm. Ibland samarbetar vi med teatereleverna. Vi förväntar oss att du har elementära kunskaper på något instrument eller sång och att du är intresserad av att utvecklas inom musik.

TEATER
Välj teater om du på ett lustfyllt sätt vill lära dig att samspela, uttrycka dig på scenen, öva upp din fantasi och bli lyhörd för dina kamrater. Vi arbetar med att skapa en trygg grupp där alla får uttrycka sig på ett lekfullt sätt och bejaka varandras idéer. Vi övar på att ge varandra positiv feedback. Lektionerna börjar med en gemensam övning där alla kommer till tals. Sedan arbetar vi två och två eller tre och tre med korta fantasiövningar där du övar upp din kreativitet. Du hinner samarbeta med flera i gruppen innan lektionen är slut.  Alla kommer att få jobba med alla. Vi övar på kroppsspråk, men också på röst och tal. Det krävs inga förkunskaper, förutom ett intresse för ämnet och en vilja att utvecklas. Om gruppen vill spelar vi i slutet av terminen upp en pjäs som vi skapat under terminens gång.

ENGELSKA
Vill du få chansen att på ett roligt, varierat och utmanande sätt utvecklas i ämnet engelska? Inom denna ämnesfördjupning erbjuds du möjlighet att utveckla både din muntliga och skriftliga förmåga i engelska. Fördjupningen vänder sig till dig med goda förkunskaper och intresse för engelska språket. Målet är att du ska känna dig bekväm med att själv kommunicera på engelska i både tal och skrift samt få en bra grund inför högre studier. Du kommer bland annat jobba med tidningsproduktion, film på olika sätt, litteratur och reklam. Tillsammans utformar vi innehållet i undervisningen där mottot är ”learning English by having fun in English”.

IDROTT OCH HÄLSA – FÖRSTÄRKNING OCH FÖRDJUPNING
Inom denna inriktning får du mer av det mesta inom ämnet idrott och hälsa. Vi jobbar med orientering, bollsporter, konditionsidrott, gymnastik, parkour och friidrott, både ute och inne. Vi följer i stort ordinarie planering med vissa inslag av elevinflytande i planeringen. Elevernas delaktighet i att utforma undervisningen ökar i årskurs 8 och 9.

IDROTT OCH HÄLSA – KONDITION OCH STYRKA
Inom denna inriktning fokuserar vi på kondition och styrka. Vi börjar och avslutar läsåret utomhus med olika typer av konditions- och styrkeövningar. Eleverna får också en fördjupning inom teorin kring anatomi och träningslära och alla får skapa ett eget träningsprogram efter sina förutsättningar. Under läsåret hinner vi prova på många olika typer av styrke- och konditionsträning, till exempel löpning, simning, och styrketräning.

MATTE- OCH KODNINGSVERKSTAD
Inom denna fördjupning ges eleverna möjlighet att fördjupa sitt matematiska resonemang och sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Inriktningen vänder sig till dig med goda förkunskaper och intresse för ämnet och som vill ha en fördjupning i problemlösning, bråk, ekvationer och algebra. Den matematiska förmågan utvecklas genom gruppövningar i logiskt tänkande och att kunna se matematiska mönster. Du kommer bl.a. att arbeta med uppgifter i matematik som är praktiska och kräver ett annorlunda arbetssätt. Vi kommer även att arbeta med grundläggande programmering och digitalt skapande i Scratch. Bl.a. kommer vi skapa interaktiva berättelser, spel och program. Detta arbetssätt kommer både att fördjupa och bredda ditt matematiska tänkande. Målet är att du ska tycka matematik och kodning är roligt och att du ska nå så långt som det är möjligt i ämnet samt få en bra grund inför högre studier.

BILDFÖRDJUPNING – KONST*
Du får utforska din egen kreativitet och lära dig om olika tekniker och material med hjälp av såväl hantverksmässiga som digitala metoder. Vi arbetar med teckning, måleri, skulptur och grafik. Du får lära dig både gamla och nya tekniker. Inspiration och kunskap hämtas från konsthistorien till flera uppgifter – allt ifrån stenålderkonst till Streetart. Vi besöker konstutställningar och museum eller går ut i natur eller stadsmiljö och hittar spännande motiv. Det finns möjlighet att jobba med och utveckla egna idéer enskilt eller i grupp och t. ex göra en offentlig utsmyckning på skolan. Vi genomför också olika projekt som att samarbeta med ett museum/konstnärer eller att arbeta för att alla elever skickar in sina arbeten till Liljevalchs vårutställning – Ung.

BILDFÖRDJUPNING – DESIGN*
Vi jobbar med olika uppgifter som täcker designområdet indelat i industridesign, grafisk design, arkitektur, inredning, mode och trender och exempel på underavdelningar inom design med teman som smycken, förpackningar, leksaker, m.m. Vi besöker arkitekturmuséer och designmuséer. Vi jobbar med modellbygge, ritningar och idéskisser digitalt eller hantverksmässigt. Vi kan till exempel bjuda in en designer inom något område eller delta i olika designtävlingar som arkitekturmuséets pepparkashustävling eller tidningen Metros tävling om ”vad kan göras av en metro tidning”.

MEDIAFÖRDJUPNING*
För att förstå hur man kan berätta med bilder på olika sätt analyserar och tolkar vi egna och andras arbeten och använder dessa kunskaper i det mediala arbetet. Vi går på fotoutställningar, gör studiebesök på olika produktionsbolag och bjuder in föreläsare från de olika branscherna som inspiration. De tre huvudområdena inom fördjupningen är film, grafisk design och fotografisk bild.

Inom film får du arbeta i grupp med olika projekt och du får lära dig att skapa alltifrån kortfilm till dokumentärer. I arbetet ingår hela processen från brainstorming och planering till inspelning med redigering, ljudbearbetning och effektläggning. Inom grafisk design arbetar man med allt som rör formgivning och kommunikation med text och bild. Du får kunskap om kommunikation med såväl text som bild och delvis interaktiva medier. Du får lära dig att arbeta med hela processen från idé till färdig produkt. När vi arbetar med fotografisk bild får du lära dig hela processen från idé via förarbete och genomförande till efterbehandling. Du får också utveckla din kreativitet och ditt formspråk genom att genomföra olika slags fotograferingar, såsom porträttfotografering, dokumentär och reklamfotografering.

FÖRDJUPNING I TEXTIL- ELLER TRÄ- OCH METALLSLÖJD*
Älskar du slöjd och tycker att det är för lite med slöjd bara en gång i veckan? Då är slöjdfördjupningen någonting för dig! Slöjdfördjupningen är nämligen ett komplement till den vanliga slöjden där du ges stort utrymme att själv bestämma innehållet. Det finns både möjlighet för dig att fördjupa dig inom de områden och tekniker som omfattas av de vanliga slöjdlektionerna, och att utforska nya områden som inte hinns med inom den ordinarie slöjdundervisningen. Vi följer upp trender och intressen hos eleverna och utformar undervisningen tillsammans kring formgivning, användning av redskap och maskiner, miljömedvetenhet och idéutveckling. Vi reflekterar och förbättrar arbetsprocessen, tolkar och gör omdömen.

Till skillnad från den ordinarie slöjdundervisningen där eleverna skiftar slöjdart varje termin, väljer man i slöjdfördjupningen en slöjdart för hela läsåret.

Dela: