Länkar

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Afasiförbundet

Afasiförbundet i Sverige informerar om afasi som är en dold funktionsnedsättning och innebär att den språkliga förmågan har påverkats.

Den språkliga förmågan behöver vi för att kunna kommunicera med vår omvärld.

Den som har afasi har varierande svårigheter att förstå, tala, läsa och/eller skriva.
Även förmågan att räkna kan ha påverkats.
 

Dela: