Modersmål

Eriksdalsskolan erbjuder undervisning i modersmål. Ansökan om modersmål ska göras för varje läsår.

För elever som redan går på Eriksdalsskolan, ska ansökan om modersmålsundervisning vara skolan tillhanda senast den 30 april.
För elever som till läsårsstart är nya på skolan, ska ansökan vara skolan tillhanda före den 15 september.

Eventuellt sent inkomna ansökningar efter detta datum kan bara beaktas om det finns plats i en befintlig undervisningsgrupp.

Ansökningsblankett för kommande läsår finner du här >> modersmalsblankett.pdf.

Läs mer om de regler som gäller för att man ska få ta del av undervisningen på Stockholms stads hemsida:

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Modersmalsundervisning1/

Dela:
Kategorier: