Till innehåll på sidan

Rektorsbrev

Hej och välkommen till läsåret 2020-2021!

Hej! 

Vi önskar alla elever och vårdnadshavare varmt välkomna till läsåret 2020–2021 tillsammans med oss på Eriksdalsskolan! 

Vi kommer under året att på olika sätt fortsätta arbeta efter våra ledord; kunskap, trygghet och glädje och vi ser nu fram emot att börja läsåret.  

 

Skolan och höstterminen börjar onsdag den 19 augusti kl. 09.00. Eleverna samlas i respektive klassrum eller utifrån annan tidigare given information. Vårdnadshavare får tyvärr inte delta vid skolstarten. 

 

Vi står inför detta nya läsår med samma förutsättningar som vi lämnade förra. I världen och samhället har vi en pågående Corona-pandemi som påverkar vår verksamhet på olika sätt.  Här på skolan vidtar vi åtgärder för att skydda oss själva och andra. Vi inleder höstterminen med erfarenheter från våren och vi vet att vi tillsammans hittar bra arbetsformer både för eleverna och för oss vuxna. Jag vill rikta ett stort tack till elever, vårdnadshavare och medarbetare för vårens fina samarbete. Att skolan fungerade så bra beror på den förståelse, flexibilitet och vilja att hitta lösningar som alla visat. Tack! 

 

Vi fortsätter att arbeta efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Eriksdalsskolan har samlat ytterligare information om hur vi hanterar Corona-pandemin i bifogad folder. Ta gärna del av den! 

 

Summering av läsåret 2019–2020 

Våren innebar stora utmaningar för både elever och medarbetare på skolan.  Det är roligt att vi kan konstatera att eleverna trots det utvecklats bra både kunskapsmässigt och gällande trivsel i skolan. Extra roligt är att våra elever i åk 9 lämnade skolan med att höja meritvärdet från åk 8 och att andelen av våra elever i åk 9 som nått minst E i samtliga ämnen är högre än snittet i Stockholm.  

Gällande våra fokusområden; studiero, digitalt användande i skolan och att öka närvaron i skolan har vi fina resultat inom alla tre områden. Resultaten skiljer sig lite åt emellan olika årskurser, men till exempel har resultaten för elever i åk 8 gällande studier ökat med 40%.  

Det är väldigt roligt att ta del av att 80% av eleverna i åk 5 känner att de har förmågan och vet vad de behöver kunna för att nå målen, mot stadens snitt på 68%.  

Vi är också mycket stolta över att ni vårdnadshavare varit mycket nöjda med våra fritidshem under flera år. Under förra läsåret har resultatet ökat ytterligare. 85% av er vårdnadshavare kan rekommendera våra fritidshem, mot stadens snitt på 70%.   

 

Vi har områden vi behöver fortsätta utveckla och förbättra. Vi kommer under året som följer ha följande fokusområden: höja elevernas kunskapsresultat, studiero samt att utveckla det digitala arbetet med eleverna. Ett mål för hela Stockholm stad är att fortsätta arbeta med att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.  

 

Skolplattformen 

Information från skolan publicerar vi på Skolplattformen. På Skolplattformen publiceras allmän information från skolledningen, nyheter om skolan och brev från klasslärare och fritidshem.  

Behöver du support för inloggning i Skolplattformen kontaktar du supportlinjen 08-50811552 eller via e-post    e-support@stockholm.se.  

 

Kontaktuppgifter 

För att du som vårdnadshavare ska få tillgång till den information vi delar på Skolplattformen behöver era kontaktuppgifter uppdateras.  

Logga in på Skolplattformen: skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare 

Gå in på Mina sidor 

Välj Profil och konton 

Välj Mina uppgifter. Fyll i era kontaktuppgifter. 

 

Vårdnadshavare på skolan 

Hämtning och lämning av barn sker på skolgården. Personal på skolan finns på skolgården utanför respektive entrédörr under morgon och eftermiddag. 

Vi försöker att undvika fysiska möten och besök på skolan så långt som möjligt. 

 

Utflykter 

Vi undviker att resa med kollektivtrafik. Utflykter och studiebesök sker inom närområdet. 

 

Idrott 

Idrott och hälsa kommer att ha sina lektioner utomhus så länge vädret tillåter detta. Eleverna behöver inte ha ombyte eller duscha i skolan i samband med idrotten. Det kan vara bra att ha kläder som det går att röra sig lätt i samt gymnastikskor.  

 

Entrédörrar 

För att undvika trängsel i trapphus och korridorer använder skolans årskurser olika entrédörrar.  

 

Föräldramöten  

Under höstterminen 2020 kommer vi inte att ha traditionella föräldramöten. Information från skolledning och personal kommer att delges digitalt. 

 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal kommer inte heller att äga rum med möten på skolan. Även dessa kommer att ske digitalt. Mer information om detta kommer senare. Förskoleklasserna kommer dock att ha ”lärar-känna-samtal” i fysisk form. 

 

Återigen välkommen till läsår 2020–2021! 

 

 

Anna Stjelke 

rektor Eriksdalsskolan 

 

Dela: