Till innehåll på sidan

Rektorsbrev

Hej och välkommen till läsåret 2021-2022!

Hej och varmt välkommen till läsåret 2021-2022!

Vi önskar alla elever och vårdnadshavare hjärtligt välkomna till läsåret 2021–2022 tillsammans med oss här på Eriksdalsskolan! 

Precis som tidigare kommer vi, under året, att på olika sätt fortsätta arbeta efter våra ledord; kunskap, trygghet och glädje. Vi ser nu fram emot att börja läsåret.  

Skolan och höstterminen börjar onsdag den 18 augusti. Eleverna samlas i respektive klassrum eller utifrån annan tidigare given information. Vårdnadshavare får tyvärr inte heller detta läsår delta vid skolstarten, på grund av pandemin.

Trots att vi här i Sverige just nu har lättade restriktioner och allt fler är vaccinerade mot Covid-19 inleder vi läsåret med försiktighet och tar med oss de goda erfarenheter vi har från förra läsåret. Våra åtgärder för att minska smittspridning kvarstår.

Ett stort tack till skolans alla elever, vårdnadshavare och medarbetare för förra läsårets fina samarbete. Att skolans verksamhet fungerat så bra beror på den förståelse, flexibilitet och vilja att hitta lösningar som alla visat. Stort tack! 

  

Summering av läsåret 2020–2021 

Läsåret 2020–2021 var starkt påverkat av rådande pandemin. Vi har haft ökad frånvaro bland både elever och skolans personal, men trots det har skolans resultat förbättrats. Elever och personal har, tillsammans med er hemma, på ett föredömligt sätt ändå prioriterat elevernas utbildning. Våra elever har presterat mycket bra kunskapsmässigt och slutbetygen för elever i åk 9 har höjts ordentligt, till 249 poäng. Så roligt och bra kämpat!

Summerar vi det gångna läsåret ser vi generellt höjda resultat både gällande kunskap och trygghet på skolan.

I årets grundskoleenkät har till exempel våra vårdnadshavare i förskoleklass svarat mer positivt inom alla de områden enkäten berör mot Stockholm stads snitt. På frågor gällande elevers möjlighet att nå målen svarar 91% positivt mot stadens 72 %. 94 % svarar att de kan rekommendera oss, mot Stockholm stads snitt på 85 %.

Vi är också mycket stolta över att ni vårdnadshavare varit mycket nöjda med våra fritidshem under flera år. Under förra läsåret har resultatet ökat ytterligare. 90 % av er vårdnadshavare kan rekommendera våra fritidshem, mot stadens snitt på 78 %.   

Vi är väldigt stolta över de fina resultat vi fått i årets enkät gällande vår fina grundsärskola. 80 % av vårdnadshavarna i grundsärskolan rekommenderar oss, jämfört med Stockholm stads 64 %.

I åk 2 svarar 93% av eleverna att de är trygga i skolan, vilket är rejält högre än Stockholm snitt. Vi behöver fortsätta arbeta med att stärka elevernas känsla kring att nå målen, där resultatet är något lägre än snittet i Stockholm (65 % positiva svar, mot Stockholms 69 %). 

Eleverna i åk 5 svarar positivt inom alla områden i grundskoleenkäten, förutom inom delen om lugn och ro där vi behöver fortsätta vårt arbete med att skapa arbetsro.

I åk 8 svarar eleverna mer positivt än snittet i Stockholm stad inom samtliga områden. Hela 88 % av eleverna upplever sig trygga i skolan, mot Stockholm stads snitt på 79 %.

Tack till er alla, både elever och vårdnadshavare för att ni tagit er tid att svara på grundskoleenkäten. Resultaten använder vi i vårt kvalitetsarbete och fortsatta utvecklingsarbete.

Våra fokusområden för läsåret 2021–2022 är kopplade till våra ledord; kunskap, trygghet och glädje.

KUNSKAP:

Läsning, fokus på elevernas läslust och läsförståelse från åk F-9
Matematik, fokus på att öka elevernas matematiska förmåga och problemlösningsförmåga från åk F-9.
Minska skillnaden mellan pojkar och flickors resultat i skolan. Idag presterar pojkarna lägre än flickorna.

TRYGGHET:

Skolnärvaro, fokus på att främja skolnärvaro.
Studiero

GLÄDJE:

Vi ska ha det härligt tillsammans där alla människor är lika mycket värda. Att må bra och vara trygg ger en skola att längta till!

 

Här kommer information som är bra att känna till inför läsåret:

Skolplattformen 

Information från skolan publicerar vi på Skolplattformen. På Skolplattformen publiceras allmän information från skolledningen, nyheter om skolan och brev från klasslärare och fritidshem.  

Behöver du support för inloggning i Skolplattformen kontaktar du supportlinjen 08-508 11 552 eller via e-post e-support@stockholm.se.  

Kontaktuppgifter 

För att du som vårdnadshavare ska få tillgång till den information vi delar på Skolplattformen behöver era kontaktuppgifter uppdateras.  

Logga in på Skolplattformen: http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Gå in på Mina sidor 

Välj Profil och konton 

Välj Mina uppgifter. Fyll i era kontaktuppgifter. 

 

Vårdnadshavare på skolan 

Hämtning och lämning av barn sker på skolgården. Personal finns på skolgården utanför respektive entrédörr under morgon och eftermiddag. 

Vi försöker att undvika fysiska möten och besök på skolan så långt som möjligt. 

 

Utflykter 

Vi är restriktiva med att resa med kollektivtrafik. Utflykter och studiebesök sker främst i närområdet. 

Idrott 

Idrott och hälsa kommer främst att ha sina lektioner utomhus så länge vädret tillåter detta. Ombyte sker under ordnade former.

Entrédörrar 

För att undvika trängsel i trapphus och korridorer använder skolans årskurser olika entrédörrar.  

Föräldramöten  

Under höstterminen 2021 kommer vi inte att ha traditionella fysiska föräldramöten. Information från skolledning och personal kommer att delges digitalt. 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal kommer inte heller att äga rum med möten på skolan. Även dessa kommer att ske digitalt. Mer information om detta kommer senare.

 

Återigen välkommen till läsår 2021–2022! 

Vänligen

Anna Stjelke, rektor Eriksdalsskolan

 

Dela: