Administration

Skolan är inte bara lärare och elever... Det är mycket som måste fungera på en skola.

Har du frågor om något enligt nedan, så kontaktar du:

Administrativ Chef
Åsa von Strokirch  076 12 40 521
asa.von.strokirch@stockholm.se

Ekonomi, Personal
Michaela Widell 08 508 40 551
michaela.widell@stockholm.se

Rektors telefon, Vikariehantering, Sjukanmälan personal (076 12 40 553)
Personalhantering, Städkontakt, Tolkbeställningar.
Marie Björklund 508 40 553
marie.x.bjorklund@stockholm.se

Barnomsorgsfrågor, Elevärenden, Modersmål, Betyg och Elevfrånvaro
Marie Görling 508 40 552
marie.gorling@stockholm.se

Malin Olofsson Ekhamre
malin.olofsson@stockholm.se

IT-frågor, Personal
Tomas Rundqvist 076-12 91 252
tomas.rundqvist@stockholm.se

IT-Maker Space
Madus Pettersson
mandus.pettersson@stockholm.se

Antal: 4