Administration

Skolan är inte bara lärare och elever... Det är mycket som måste fungera på en skola.

Har du frågor om något enligt nedan, så kontaktar du:

Administrativ Chef
Åsa Asmundsson  076 12 40 521
asa.asmundsson@stockholm.se

Ekonomi, Personal
Behzad Salehniasammak 08 508 40 551
behzad.salehniasammak@stockholm.se

Rektors telefon, Vikariehantering, Sjukanmälan personal (076 12 40 553)
Personalhantering, Städkontakt, Tolkbeställningar.
Marie Björklund 508 40 553
marie.x.bjorklund@stockholm.se

Barnomsorgsfrågor, Elevärenden, Modersmål, Betyg och Elevfrånvaro
Marie Görling 508 40 552
marie.gorling@stockholm.se

IT-frågor, Personal
Tomas Rundqvist 076-12 91 252
tomas.rundqvist@stockholm.se

IT-service
Wael AlHamad
wael.al.hamad@stockholm.se

Antal: 6