Till innehåll på sidan

Administration

Skolan är inte bara lärare och elever. Det är mycket som måste fungera på en skola.

Har du frågor om något enligt nedan, så kontaktar du:

Administrativ Chef
Åsa von Strokirch  076 12 40 521
asa.von.strokirch@edu.stockholm.se

Ekonomi, Telefoni, SL-kort
Michaela Widell 08-508 40 551 (Föräldraledig)
michaela.widell@edu.stockholm.se 
Göran Ydenius  08-508 40 551 (Vikarie)
goran.ydenius@edu.stockholm.se

Elevärenden, Modersmål, Betyg och Frånvaroanmälan elever
Marie Björklund 508 40 550
marie.x.bjorklund@edu.stockholm.se

Vikariehantering, Sjukanmälan personal (076 12 40 553)
Personalhantering, Tolkbeställningar.
Elin Berggrund         08-508 40 553
elin.2.berggrund@edu.stockholm.se

IT-frågor, Personal
Tomas Rundqvist 076-12 91 252
tomas.rundqvist@edu.stockholm.se

IT-Maker Space
Mandus Pettersson
mandus.pettersson@edu.stockholm.se

Antal: 2