Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Biträdande rektor för fritids heter Sara Sjöstrand och du når henne
via e-post sara.2.sjostrand@edu.stockholm.se eller på telnr 076-12 40 520.
Ytterligare info om fritids för elever och vårdnadshavare finns på Skolplattformen.

Villan                        08-508 40 390,  076-1240 390
Du hittar oss på bottenvåningen längst bort i E-huset.

Vinden                     08-508 40 575,  076-1240 575
Vi finns på bottenvåningen i E-huset.

Västermåla              08-508 40 574,  076-1240 574
Västermåla ligger på mellanvåningen längst bort i E-huset, det vill säga plan 2

För elever i åk 4-6 finns Fritidsklubben Pantrarna
Vi håller hus mitt i skolan! På bottenvåningen närmast gymnastiksalarna hittar du oss.
Du når oss på telefon: 508 40 568.