Fritidsverksamhet

Ytterligare info om fritids för elever och vårdnadshavare finns på Skolplattformen.
Vi är organiserade i flera delar utifrån bland annat stadium.
Telefonnummer till Villan, Västermåla, Vinden och Pantrarna följer om du klickar dig vidare till respektive verksamhet.

Biträdande rektor för fritids heter Lena Wretman och du når henne
via e-post lena.wretman@edu.stockholm.se eller på telnr 076-1290415