Till innehåll på sidan

Personal

Lärare och fritidspersonal når vårdnadshavare lättast via Skolplattformen eller e-postadresser.
Stadens form för e-postadresser till personal inom skola och utbildning är: fornamn.efternamn@edu.stockholm.se 

Nedan finns lista på Eriksdalsskolans personal inom skolledning, skolexpedition, bibliotek, skolhälsan, studie- och yrkesvägledare, socialpedagogen samt vaktmästeri och IT-samordnare.

Antal: 18