Till innehåll på sidan

Skolläkare

Tisdagar är det läkarmottagning med vår skolläkare Anna Blomqvist.
Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterskorna.

Catrin Johansson
Skolsköterska, mellanstadiet, högstadiet endast D och E samt grundsärskola.
E-post: catrin.johansson@stockholm.se
Telefon: 08-508 40 564

David Liljebäck
Skolsköterska, förskoleklasser, lågstadiet, högstadiet - ej D och E samt FK-grupp.
E-post: david.liljeback@stockholm.se
Telefon: 08-508 40 563