Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen består av rektor, fem biträdande rektorer och en administrativ chef.
Nedan ser du vilken biträdande rektor som ansvarar för vad. 

Rektor
Rektor Anna Stjelke, nås via skolsekreterare Elin Berggrund 08-508 40 553

Biträdande rektorer;

Sara Sjöstrand          Åk 1-3, Fritidshemmen Villan, Vinden och Västermåla
Åsa Hedlund             Åk 4-6, Fritidsklubben Pantrarna
Johanna Fröjmark    Åk 7, CSI
Lotta Olsson             Åk 8-9, FBG, 7-9i
Carin Möller             Grundsärskolan

Administrativ chef;
Åsa von Strokirch, se Administration för vidare information

Antal: 6