Skolledning

Skolledningen består av vår rektor Lena Lindblad-Petersensom ansvarar för hela skolan,
samt våra 6 biträdande rektorer och vår administrative chef:
Ann Goliath-Pillola ansvarig för Förskoleklasserna och årskurs 1-3
Åsa Hedlund som ansvarar för årkurs 4-6, fritidsklubben Pantrarna

Andreas Kihlberg har hand om årskurs 7 samt TSK
Lotta Olsson har hand om årskurs 8+9
Marie Hultqvist ansvarar för Grundsärskolan
Lena Wretman ansvarar för fritidsverksamheten
Åsa Asmundsson ansvarar för administrationen och Service & Teknik (Se info under Administration)

Antal: 7