Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen består rektor, sex biträdande rektorer och en administrativ chef

Rektor
Rektor Anna Stjelke, nås via skolsekreterare Marie Björklund 08-508 40 553

Biträdande rektorer;

Åsa Hedlund       Åk 4-6, Fritidsklubben Pantrarna
Lotta Olsson       Åk 7-8, FBG
Carin Möller       Grundsärskolan, CSI
Lena Wretman   Fritidshemmen Villan, Vinden och Västermåla
Rosie Nilsebo     Tf åk9, 7-9i

Bitädande rektor för åk 1-3 är under tillsättning. 

Administrativ chef;
Åsa von Strokirch, se Administration för vidare information

Antal: 5