Skolans historia

Eriksdalsskolan invigdes redan 1938 och var då Europas modernaste skola, med bland annat egen simhall, idrottshall, bibliotek och biograf. Skolan gav plats åt folkskoleelever och elever vid handels- och hushållstekniska linjer.
Sedan dess har skolan genomgått ett antal renoveringar. 1991 var en stor om- och tillbyggnad klar till en kostnad av 250 miljoner kronor, att jämföras med de 4,5 miljoner kronor det kostade att bygga skolan.
Idag är Eriksdalsskolan åter en modern skola, där lärare och elever trivs tillsammans. Denna trivsel är något som vi hoppas åtföljer och sätter prägel på eleverna under resten av livet.

Dela: