Till innehåll på sidan

Skolans historia

Från invigningen 1938 till idag.

Eriksdalsskolan invigdes redan 1938 och var då Europas modernaste skola, med bland annat egen simhall, idrottshall, bibliotek och biograf. Skolan gav plats åt folkskoleelever och elever vid handels- och hushållstekniska linjer. Sedan dess har skolan genomgått ett antal renoveringar. 
1991 var en stor om- och tillbyggnad klar till en kostnad av 250 miljoner kronor, att jämföras med de 4,5 miljoner kronor det kostade att bygga skolan.

Till Eriksdalsskolan görs nyinvesteringar fortlöpande av möbler och inredning samtidigt som renoveringsbehov ses över inom befintliga ekonomiska ramar. Vi vill skapa en miljö där lärare och elever trivs tillsammans. 2018 HBTQ-certifierades Eriksdalsskolan. Vi prisades även i stadens kvalitetsutmärkelse med hederspris för arbetet med likabehandlingsfrågor samma år. Det firades med att hissa både HBTQ-flaggan och svenska flaggan i vår flaggstång. 2019 gick startskottet för att bygga upp makerspace för ytterligare fokus för arbetet med programmering och IT.

Dela: