SL och Skolskjuts

Elever i grundskola eller grundsärskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Här kan du läsa vilka kriterierna är för att få terminsbiljett (skolkort) eller resa med skolskjutsfordon.

Skolskjuts är resan från hemmet till skolan och tillbaka, eller från skolan till fritidshemmet alternativt korttidstillsynen efter skoldagens slut. Hem är i det här fallet elevens folkbokföringsadress.

Terminsbiljett (skolkort, SL-kort)
Elev i grundskola

Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort). För att få terminsbiljett ska vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad och båda måste bo i Stockholms stad (kommunen), där den ena bor längre från den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress enligt tabellen:

●minst 2 km för elever i förskoleklass–årskurs 3
●minst 3 km för elever i årskurserna 4–6
●minst 4 km för elever i årskurserna 7-9

Observera! Om du har valt en annan skola än den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress får vårdnadshavaren betala resor till och från skolan.

Du får gratis terminsbiljett om du går i grundsärskolan och använder kommunala färdmedel till och från skolan/fritidsverksamheten. Detta gäller oavsett hur nära eller långt det är mellan hemmet och skolan.

Förlorat terminsbiljett (skolkort)

Förstört, borttappat eller stulet terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan av SL:s förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om villkoren för förlustgaranti.

Mer information finner du på >> Stockholms stads hemsida 

Mer information om >> Skolskjuts.

Dela:
Kategorier: