Till innehåll på sidan

SL och Skolskjuts

Elever i grundskola eller grundsärskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Här kan du läsa vilka kriterierna är för att få terminsbiljett (skolkort) eller resa med skolskjutsfordon.

Skolskjuts är resan från hemmet till skolan och tillbaka, eller från skolan till fritidshemmet alternativt korttidstillsynen efter skoldagens slut. Hem är i det här fallet elevens folkbokföringsadress.

Terminsbiljett (skolkort, SL-kort)
Elev i grundskola

Ditt barn kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort). För information om skolskjuts besök  >> Stockholms stads hemsida 

Förlorat terminsbiljett (skolkort)

Förstört, borttappat eller stulet terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan av SL:s förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om villkoren för förlustgaranti.

Mer information/ Frågor & Svar om >> Skolskjuts.

Dela:
Kategorier: