Tal och språk

Människans språk är en komplex apparat där den verbala delen ingår, liksom tonfall, gester och regler för hur man samtalar.
Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens språkanvändning. Språket står i centrum när vi planerar hur skoldagen skall se ut.

Vad menas med språk?

Språket består av olika delar

  • Form, uttal, munmotorik och grammatik
  • Innehåll, språkligt innehåll (semantik), begrepp och ordförråd
  • Användning (pragmatiken) av språket, regler för hur vi kommunicerar, turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet med mera.

Vad innebär tal- och språkhandikappet?

  • Elever med en tal- och språkstörning tar inte in och lagrar språk på samma sätt som en elev med normal tal- och språkutveckling.
  • Inlärningen av till exempel färger, adjektiv, ordens inbördes ordning i satsen eller meningen kan ta månader eller år. Elever med tal- och språkhandikapp behöver ett speciellt förhållningssätt och en anpassad metodik för att de ska få en optimal språklig stimulans och mognad.
Dela: