Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal (mellan elev, vårdnadshavare och mentor) genomförs på Eriksdalsskolan under början av varje termin. Minst en vecka innan samtalen får vårdnadshavare en inbjudan av mentor. Alla parter bör förbereda sig noggrant innan samtalet för att kunna utnyttja tiden på bästa tänkbara sätt.

Utgångspunkt ska vara senaste betyg för årskurs 6-9 eller IUP för årskurs 1-5. Under samtalet ska eleven sätta upp 2-3 mål för den kommande terminen. De kan vara övergripande för de olika ämnena, gälla den sociala utvecklingen eller röra enskilda ämnen.

För att komplettera informationen angående enskilda ämnen kan elev/vårdnadshavare kontakta undervisande lärare.

Dela: