Vårterminens rektorsbrev

Hej!

Skolan har nu blivit HBTQ-certifierad. Något vi firade med pompa och ståt för några veckor sedan. Vårt arbete med att alla alltid ska känna sig accepterade kommer att fortsätta och vi behöver vara fortsatt mycket uppmärksamma i dessa frågor.

 

Eriksdalsskolan har utsetts till Skolbibliotek i världsklass 2018
Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Vi tycker att utmärkelsen är välförtjänt för våra två skolbibliotekarier Barbra Buczkowski och Annika Lundström gör ett fantastiskt jobb på vår skola. Biblioteket har alltid fullt med elever hos sig och lånar ut oerhört många böcker.

 

Vi håller som alla andra Sveriges skolor på med de Nationella proven, de tar mycket tid från verksamheten och eleverna och lärarna blir väldigt slitna. Så föräldrar: peppa era barn och tala om för dem att dessa prov bara är en del i lärarnas bedömning.

Vi har ofta studiebesök på vår skola. Förra veckan var det  varit riksdagsledamöter från Skottland som vill sätta sig in i rektorers arbete men självklart fick de också ta del av fantastiska lektioner och ett besök på ett av våra fritidshem. De var väldigt nöjda med besöket.

Vi planerar nu för fullt inför nästa läsår, i skrivandets stund har vi många elever som vill börja i vår skola. Både i grundsärskolan och i grundskolan har vi idag ett söktryck som gör att alla elever som vill börja hos oss inte alltid kan erbjudas plats.

Vi har haft renoveringar både på vår grundsärskola och i vår särskilda undervisningsgrupp TSK. Det blir väldigt fint! Målning och uppfräschning av skolan är nu i princip klar. Viktigt att skollokalerna är fina för att elever och personal ska trivas, det känns skönt att det arbetet nästan är klart nu.

Vi har diskuterat en mobil fri skola med eleverna och jag kommer tillsammans med elevrådet att komma med ett förslag där vi stramar upp reglerna men kommer inte införa en helt mobilfri skola.

Mvh
Happy Hilmarsdottir Rektor Eriksdalsskolan

Dela:
Kategorier: