Vårterminens Rektorsbrev 3

Rektorsbrev 3

Hej alla föräldrar!

Detta blir mitt sista rektorsbrev som rektor på Eriksdalsskolan. Jag har varit 4 år på skolan  och tiden har gått väldigt fort, det gör det när man har roligt!  Jag har uppskattat mycket att arbeta på skolan med era barn och i samarbete med er.

Personalen har varit fantastisk i sin vilja att tillsammans med mig och de övriga skolledarna utveckla skolan. Vi har lyckats bra för skolan är idag  på en helt annan nivå än för 4 år sedan. Men arbetet och viljan att utvecklas kommer att fortsätta trots att jag lämnar skolan, det är jag helt övertygad om. Vi vet var vi är nu och det finns ingen vilja att gå tillbaka utan fokus är framåt!

Skolan kommer att få en tillförordnad rektor under tiden som rekrytering efter ny rektor pågår. Rektorstjänsten kommer att annonseras ut i början på höstterminen. Vem som blir tillförordnad rektor  under det att rekryteringsprocessen pågår är inte riktigt klart men jag hoppas att vi får besked inom kort. Jag lämnar min tjänst som rektor den 31 juli.

Till hösten lanserar utbildningsförvaltningen en ny skolplattform för alla skolor i Stockholms stad. Det är ett systemskifte för våra digitala tjänster och förhoppningen är bl.a. att ni ska få en mycket bättre tillgång till information om era barns skolgång, resultat och omdömen. Vi har förberett oss länge  och kommer att fortsätta med utbildningsinsatser för personalen även under hösten. Vi får dock räkna med lite barnsjukdomar när man gör en så omfattande förändring i ett system. Utbildningsförvaltningen kommer via brev informera er föräldrar på ett mer detaljerat sätt innan skolstarten.

 

*****************************************************

Rektorsbrev 2

Hej

Jag vill informera er föräldrar om att jag till hösten inte kommer att vara kvar som rektor på Eriksdalsskolan. Jag har fått ett nytt uppdrag som grundskolechef i Stockholm.
Jag har i tisdags 24/4 informerat personalen på skolan. Jag kommer nu tillsammans med personalen och min chef planera för att detta rektorsbyte går så smidigt  som möjligt. Någon efterträdare till mig är ännu inte utsedd men arbetet med att hitta  ny rektor till Eriksdalsskolan är påbörjat. Jag vet inte riktigt när jag slutar men det blir någon gång i augusti.Fram till dess så arbetar jag som vanligt här på skolan med  att avsluta detta läsår och planering inför nästa.
Jag trivs väldigt bra som rektor på Eriksdalsskolan, personalen är mycket engagerad och eleverna är underbara. Jag kunde trots detta inte tacka nej när jag fick chansen till ett så spännande uppdrag.

Jag vill passa på att informera er om Eriksdalsskolan dag som är den 22/5 kl.16-18. Kom gärna och besök oss och titta på allt arbete som eleverna tillsammans med personalen gjort detta läsår. Mer info om denna dag får ni via veckobreven.

Under våren har det nog inte undgått någon att ett flertal nationella prov läckt ut på sociala medier, det gäller främst årskurs 9. Vi arbetar i nära dialog med skolverket och följer deras riktlinjer om hur skolorna ska hantera detta. Det innebär i korthet att vi använder oss av ersättningsprov och/eller letar efter stora avvikelser då vi bedömer proven. Vi ska komma ihåg att de nationella proven bara utgör en del lärarnas samlade bedömningsunderlag. Till nästa läsår planeras det för att flera av de nationella proven ska vara digitala, vi hoppas att det kan hjälpa oss.

Mvh Happy Hilmarsdottir

***************************************************

Rektorsbrev 1

Hej!

Skolan har nu blivit HBTQ-certifierad. Något vi firade med pompa och ståt för några veckor sedan. Vårt arbete med att alla alltid ska känna sig accepterade kommer att fortsätta och vi behöver vara fortsatt mycket uppmärksamma i dessa frågor.

Eriksdalsskolan har utsetts till Skolbibliotek i världsklass 2018
Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Vi tycker att utmärkelsen är välförtjänt för våra två skolbibliotekarier Barbra Buczkowski och Annika Lundström gör ett fantastiskt jobb på vår skola. Biblioteket har alltid fullt med elever hos sig och lånar ut oerhört många böcker.

Vi håller som alla andra Sveriges skolor på med de Nationella proven, de tar mycket tid från verksamheten och eleverna och lärarna blir väldigt slitna. Så föräldrar: peppa era barn och tala om för dem att dessa prov bara är en del i lärarnas bedömning.

Vi har ofta studiebesök på vår skola. Förra veckan var det  varit riksdagsledamöter från Skottland som vill sätta sig in i rektorers arbete men självklart fick de också ta del av fantastiska lektioner och ett besök på ett av våra fritidshem. De var väldigt nöjda med besöket.

Vi planerar nu för fullt inför nästa läsår, i skrivandets stund har vi många elever som vill börja i vår skola. Både i grundsärskolan och i grundskolan har vi idag ett söktryck som gör att alla elever som vill börja hos oss inte alltid kan erbjudas plats.

Vi har haft renoveringar både på vår grundsärskola och i vår särskilda undervisningsgrupp TSK. Det blir väldigt fint! Målning och uppfräschning av skolan är nu i princip klar. Viktigt att skollokalerna är fina för att elever och personal ska trivas, det känns skönt att det arbetet nästan är klart nu.

Vi har diskuterat en mobil fri skola med eleverna och jag kommer tillsammans med elevrådet att komma med ett förslag där vi stramar upp reglerna men kommer inte införa en helt mobilfri skola.

Mvh
Happy Hilmarsdottir Rektor Eriksdalsskolan

Dela:
Kategorier: